Workshops

Workshops 2018-11-15T11:44:28+00:00

Workshop ‘Cultuursensitief werken met Eritrese nieuwkomers’

Ook docenten, begeleiders en andere professionals die met de Eritrese doelgroep te maken hebben, bieden wij workshops aan. Dat doen we in het kader van deskundigheidsbevordering. In de workshops reiken we verschillende handvatten voor een goede begeleiding aan.

Kennis over achtergrond Eritrese statushouders

Om de Eritrese statushouders goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk ze te begrijpen. In de workshops staan daarom de culturele achtergronden, de geschiedenis van het land, de taal en het Eritrese onderwijssysteem centraal. Veel vragen van professionals kunnen we al direct beantwoorden door naar de Eritrese cultuur te verwijzen, zoals de houding van de Eritrese doelgroep tegenover professionals.

Wij horen regelmatig dat de nieuwkomers nonchalant en ongeïnteresseerd overkomen. Ze maken bijvoorbeeld geen oogcontact en hebben weinig vragen of opmerkingen over het werk of opleiding. Kijken we naar de Eritrese cultuur, dan maak je uit respect geen oogcontact. Ook is het niet gebruikelijk om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Het zijn zo maar wat voorbeelden van ‘interculturele miscommunicatie’.

Inhoud workshop

De workshops worden steeds op maat gemaakt maar hebben doorgaans de volgende thema’s:

  • Culturele achtergronden Eritrea
  • Vluchtroutes
  • Waarom is extra aandacht nodig?
  • Uitdagingen en signalen uit het werkveld
  • Handvatten voor begeleiding

Wij werken op een interactieve manier. Een hoofd- en co-trainer laten de deelnemers aan de hand van opdrachten over vraagstukken nadenken. Vaak is de co-trainer een Eritrese nieuwkomer die al een aantal jaren in Nederland woont. De co-trainers hebben verschillende achtergronden en vertellen graag over hun eigen ervaringen als nieuwkomer in Nederland.

Het doel van de workshops is om organisaties en professionals mee te nemen naar de wereld en achtergrond van de doelgroep. Vervolgens geven we handvatten mee voor een effectieve begeleiding van Eritrese nieuwkomers.