Advies & consultancy

Advies & consultancy 2018-11-15T11:49:27+00:00

Advies en consultancy

De regie over het inburgeringstraject ligt vanaf 2020 weer bij de gemeenten. Wij helpen u graag met de invulling van deze trajecten voor wat betreft Eritrese statushouders. Naast advisering over inburgering denken wij mee over effectieve ondersteuning op leefdomeinen als zorg, gezin, werk en financiën.

Expertise en ervaring

Stichting Lemat verleent advies en consultancy aan verschillende uitvoerende organisaties. Dit doen wij als onafhankelijke stichting met ruime expertise en ervaring op het gebied van de begeleiding van Eritrese statushouders. Vanuit ons werkveld, onze kennis van beide culturen en de knelpunten rondom de begeleiding van deze doelgroep, bieden wij effectieve adviezen op beleidsplannen.

Wij bieden u een professioneel klankbord of denken mee als sparringpartner. Daarnaast brainstormt Stichting Lemat op strategisch niveau mee over langere trajecten. Ook bij specifieke casussen binnen uw organisatie denken wij graag mee om tot een effectief beleid te komen.