Missie en visie

Missie en visie 2018-11-15T14:42:51+00:00

Missie en visie

Missie

Stichting Lemat wil met haar activiteiten een brug slaan. Een brug tussen Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving. We zien regelmatig dat deze kwetsbare groep, veelal jonge mensen, moeite met het algemene inburgeringsproces heeft. Daarom is extra ondersteuning zeer gewenst.

Stichting Lemat gaat met de statushouders in gesprek zoals ze dat gewend zijn. Deze passende begeleiding geeft ze de mogelijkheid een leven op te bouwen waarbij ze zich thuis voelen in Nederland.

Cultureelsensitief werken

Wij werken samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en taalscholen. Dit doen we op een cultureelsensitieve wijze. Stichting Lemat wil de culturele kloof verkleinen en culturen met elkaar verbinden, in het breedste zin van het woord. Wij staan voor een landelijk integratiebeleid dat aansluit bij de behoeften van onze doelgroep met alle ruimte voor maatwerk. Dit is essentieel om daadwerkelijk aansluiting tot stand te brengen.

Visie

Wij streven naar het opbloeien van Eritrese statushouders in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze goed meekomen en als volwaardige Nederlanders leven. Bovendien willen we dat zij hun kracht en potentie optimaal kunnen benutten.