Avada Agency Inc

Wie zijn wij? 2022-01-22T13:09:31+00:00
Fnaan Woldegiorgis, voorzitter
Geboren en getogen in Amsterdam volgde Fnaan Woldegiorgis een master in Politicologie en Internationale Betrekkingen. Ze was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor fondswerving, monitoring en evaluatie van diverse projecten gericht op kinderwelzijn in Tanzania. “Ik ben ervan overtuigd dat Eritrese Nederlanders hun steentje bij kunnen dragen in het inburgeringstraject van nieuwkomers.”
Bas Schuiling, vicevoorzitter
Als zelfstandig consulent richt Bas Schuiling zich met name op arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Daarin hij herkent hij de hobbels die Eritrese nieuwkomers in de Nederlandse werkcultuur tegenkomen. “Stichting Lemat is een broodnodig initiatief waarbij ervaringsdeskundigen de participatie bevorderen.”
André Wierenga, secretaris
André is al geruime tijd actief in de re-integratie van vluchtelingen, voorheen ook als casemanager bij het COA. Hij geeft aan dat bij het ondersteunen van vluchtelingen een mooie uitwisseling plaatsvindt waarbij hij zelf ook veel leert. “De samenleving weet te weinig over de veerkracht en energie van Eritreeërs en kunnen een enorme bijdrage aan de Nederlandse maatschappij leveren.”
Jonathan Asmerom, penningmeester
Als penningmeester ondersteunt Jonathan Asmerom Stichting Lemat bij de financiële dienstverlening. Hij herkent de waarde van de aanvullende ondersteuning die Lemat biedt, tijdens het participatieproces van Eritrese nieuwkomers. “Ik twijfelde geen moment, om als penningmeester voor Stichting Lemat te fungeren.”
Milka Yemane
Oprichtster Milka Yemane kwam op jonge leeftijd als vluchteling naar Nederland. Ze volgde de master Internationale betrekkingen in New York. Vanuit haar werk als casemanager bij het COA werkt ze veel met vluchtelingen, ook op internationaal niveau in Turkije en Italië. Twee jaar geleden begon ze met het organiseren van empowermenttrainingen aan Eritrese vluchtelingen. “Ik wil bijdragen aan de maatschappij om de grote kloof te overbruggen. Samen kunnen we veel bereiken en betekenen voor Eritrese nieuwkomers.”
Zewdi Fesahazion
Zewdi is medeoprichter en hartstochtelijk vrijwilliger die zowel empowermenttrainingen als individuele begeleiding geeft. Zewdi organiseert twee avonden per week, samen met de internationale schakelklas (ISK) en de gemeente Assen, aanvullende taallessen voor inburgeraars en ISK-scholieren. ‘Mama Zewdi’, zoals de jongeren haar noemen, is ervaringsdeskundige omdat ze ook zelf het integratieproces heeft meegemaakt.
Adiam Tecle
Adiam werkt als vrijwilliger bij Lemat omdat ze het leuk en belangrijk vindt dat nieuwkomers op een laagdrempelige manier worden geholpen om zo hun plekje te vinden en contact met anderen te maken. “Het is fantastisch om voorlichting en training te geven en van elkaar te leren. Daarnaast kom ik zelf uit Eritrea.”