Onderzoek Nationale Ombudsman: een valse start voor nieuwkomers

Onderzoek Nationale Ombudsman: een valse start voor nieuwkomers

Opnieuw is er aandacht voor het belang van ons werk; Stichting Lemat heeft bijgedragen aan onderzoek van de Nationale Ombudsman over inburgering. Milka mocht in een filmpje voor het voetlicht brengen waarom een steuntje in de rug van nieuwkomers nodig is. Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen presenteerde op 10 oktober zijn onderzoeksrapport over inburgering. In zijn onderzoek stelt hij dat de overheid het inburgeraars onnodig moeilijk maakt. Een valse start dus. En dat terwijl nieuwkomers staan te springen om mee te doen. Een extra steuntje in de rug verlenen; het blijkt zo belangrijk voor het kunnen slagen in de samenleving.

Maatwerk is essentieel

In het filmpje over het inburgeringsonderzoek van de Ombudsman benadrukt onze Milka het belang van maatwerk. Wat heeft iemand nodig om vooruit te komen en om mee te kunnen draaien? Een integrale benadering in specifieke situaties is daarom zeer waardevol. In de video zien we een fragment van een training die Stichting Lemat aan Eritrese nieuwkomers geeft. Milka beschrijft zo’n training als een tool om te leren. Want nieuwkomers zijn gemotiveerd maar hebben daarbij wel ondersteuning op maat nodig.

2020: regie inburgering bij gemeenten

Omdat de regie van het inburgeren vanaf 2020 bij de gemeenten komt te liggen, zou het geweldig zijn als die boodschap op dat niveau wordt opgepikt. Gemeenten en inburgeraars zijn dan beide spelers die samen werken aan taalvaardigheid, financiële gezondheid, gezinswelzijn, kinderopvang en werk. Ervaren nieuwkomers kunnen worden ingezet om de steun nog steviger te maken. In de video worden Syrische dorpsgenoten genoemd die al langer in Nederland wonen en nieuwkomers de weg wijzen, zoals ook Lemat doet.

Inburgeren doen we samen, door goed naar elkaar te luisteren, solide plannen te maken en aanspreekpunten te creëren. Niet voor maar met inburgeraars. Ben je benieuwd naar het filmpje over het onderzoek van Ombudsman Reinier van Zutphen en de bijdrage van Stichting Lemat? Het filmpje is hier te vinden.

2018-11-15T12:02:14+00:00