Avada Agency Inc

Wie zijn wij? 2018-06-27T22:04:16+00:00
Milka Yemane
Milka Yemane
Vanuit stichting Lemat geloven wij in de doelgroep en willen wij deze zien opbloeien in de Nederlandse maatschappij. Milka Yemane, oprichtster van stichting Lemat kwam zelf op jonge leeftijd als vluchteling naar Nederland. Vanuit haar werk als casemanager bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkt ze veel met vluchtelingen, waaronder de grote groep Eritreers. Twee jaar geleden heeft ze een team van Nederlandse Eritrese jongeren opgezet die empowerment trainingen gaven (in het Tigrinya) aan de doelgroep op het AZC in Delfzijl. Deze trainingen bleken erg succesvol en er kwamen enthousiaste reacties binnen van collega’s, andere locaties en de doelgroep zelf. Vervolgens ontstond het idee om een stichting op te richten specifiek voor deze doelgroep. Een stichting met als doel de Eritrese nieuwkomers actief te laten participeren in Nederland.
Nu twee jaar later heeft de Stichting al verschillende empowermenttrainingen gegeven aan de Eritrese nieuwkomers, meegedaan aan verschillende onderzoeken, als adviesorgaan gediend en verschillende workshops verzorgd voor professionals.

“Ik wil als Nederlandse Eritreer iets bijdragen aan de huidige maatschappij. Lemat dient als brug om de grote kloof te overbruggen tussen de Nederlandse en Eritrese samenleving. Het coachen, empoweren van de doelgroep en daarnaast het informeren en handvaten geven voor de begeleiding aan professionals staat voorop. Ik hoop middels de stichting een platform te creëren waarbij eenieder die iets voor de doelgroep zou willen betekenen hierbij kan aansluiten. Zou je willen bijdragen aan onze activiteiten, schroom dan niet en contacteer ons. Samen kunnen wij veel bereiken en veel betekenen voor de Eritrese nieuwkomers”

Daniel Grmazion
Daniel Grmazion
Door te zorgen voor wederzijds begrip voor elkaars achtergrond, ontstaat een goed fundament om dichter tot elkaar te komen’. Dit is een basis uitgangspunt van Daniel Grmazion.
Daniel is geboren in Eritrea, maar getogen in Rotterdam. In Nederland alle tradities normen en waarden eigen gemaakt, maar tegelijkertijd ook die van Eritrea. “Thuis was het altijd klein Eritrea”, zegt Daniel ook wel eens.
Dit geeft hem een unieke positie, omdat hij in deze tijd de functie van bruggenbouwer goed kan vervullen. Daniel wil vooral helderheid en nieuwe inzichten creëren, door bepaalde zaken vanuit een ander perspectief te belichten. Dit kan hij goed omdat hij de beide culturen goed kent.
Daniel heeft de afgelopen jaren veel als tolk &vertaler gewerkt. Sinds de hoge instroom Eritrese vluchtelingen in Nederland plaats vond, is hij erg betrokken geweest bij deze doelgroep. Hij houd zich bezig met hun ontwikkeling en welzijn. Middels zijn expertise en ervaring deelt hij zijn inzichten met zowel de Eritreërs die sinds kort in Nederland wonen, als de organisaties die betrokken zijn bij deze doelgroep. Dat kan in de vorm van workshops en trainingen, of 1 op 1 gesprekken voor specifieke gevallen. Dat doet hij zowel in het Nederlands als in het Tigrinya.

“Als tolk, vertaler en intercultureel mediator ben ik de afgelopen jaren druk bezig met het verkleinen van de kloof tussen de Nederlanders en Eritreërs op het gebied van taal, cultuur, achtergrond en kennis van de doelgroep. Soms staan beide partijen lijnrecht tegenover elkaar en probeer ik middels het ‘bouwen van bruggen’ de beide partijen dichter tot elkaar te laten komen. Sinds de grote instroom van Eritrese vluchtelingen in Nederland een paar jaren terug, is er een hele nieuwe dimensie gecreëerd in de Nederlandse samenleving, die veel mensen bezig houdt. Bewust of onbewust. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren door mijn kennis en ervaring te delen”.